Çocuk


Turuncu Dernek için en önemli ilgi alanlarından biri de çocuklardır. Çocuklar, aile içi şiddet, cinsel taciz ve enseste maruz kalabilirler. Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle vatanlarını ve ailelerini terk etmek zorunda bırakılırlar. Aynı zamanda erken yaşta zorla evlilik, zorla çalıştırılma ve iş kazalarından da birinci dereceden etkilenmektedirler. Kadına yönelik şiddet gibi ensest ve cinsel istismar da bölgesel kültür ve farklılıklardan bağımsız olarak her sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyinde yaygındır. Her yıl onlarca çocuk işçi işyeri kazalarında hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de 18 yaş altı, zorla evlendirilen kız çocuklarının oranının yüzde 15'e ulaştığına dair araştırmalar söz konusudur. 

Bu nedenle Turuncu Derneği'nin öncelikli amaçları arasında savunmasız ve risk altındaki çocuklara yönelik kampanyalar düzenlemek, çocuk ihmal ve istismarını önlemek, çocuk işçilerin ve eğitim hayatlarından kopan / koparılan çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümelerini sağlamak, erken yaşta ve zorla evliliklere karşı çocukları korumak; ve çocuk istismarını ve cinsel tacizi sona erdirmek gelmektedir.