Çocuk


Turuncu Dernekı'in en önemli ilgi alanlarından bir diğeri de çocuklardır. Çocuklar, aile içi şiddet, cinsel taciz, enseste maruz kalırlar. Savaşlar ve çatışmalar nedeniyle vatanlarını ve ailelerini terk etmek zorunda bırakılırlar. Aynı zamanda erken yaşta zorla evlilik, zorla çalıştırılma ve iş kazalarından da birinci dereceden etkilenmektedirler.   Kadına yönelik şiddet gibi ensest ve cinsel istismar da bölgesel kültür ve farklılıklardan bağımsız olarak her sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyinde yaygındır. Her yıl onlarca çocuk işçi işyeri cinayetlerinde hayatını kaybetmektedir.  Girls Not Brides'ın yayınladığı bir rapora göre Türkiye'de 18 yaş altı kız çocuklarının yüzde 15'i zorla evlendirilmektedir. 

Bu nedenle Turuncu Derneği'nin öncelikli amaçları arasında savunmasız ve risk altındaki çocuklara yönelik kampanyalar düzenlemek, çocuk ihmal ve istismarını önlemek, çocuk işçilerin ve eğitim hayatlarından kopan / koparılan  çocukların sağlıklı ve mutlu bir ortamda büyümelerini sağlamak, erken yaşta ve zorla evliliklerin kurbanı olan çocukları korumak; ve çocuk istismarını ve cinsel tacizi sona erdirmek gelmektedir.