Kadın

Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2019 listesindeki 153 ülke arasında 130’uncu sırada yer alan bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'de kadınlar fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel ve sözlü şiddete maruz kalmaya devam ediyor. Biz, cinsiyete dayalı şiddetin insan hakları ihlali olduğunu savunuyor; bu sorunun toplumun tamamını ilgilendirdiğini dile getiriyoruz

Toplumsal cinsiyet temelli eşitliğin sağlanması ve cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın her türünün önlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Bireyin temel insan haklarının ihlali olan toplumsal cinsiyet temelli şiddetin, kadın ve erkekler arasındaki dengesiz güç ilişkilerinin bir sonucu olduğunu dile getiriyor; özel ve kamusal alanda cinsiyete dayalı fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik, psikolojik ve kültürel her türlü eşitsizlik karşısında yer alıyoruz. Bu sebeple, şiddeti ve eşitsizliği teşvik eden ve pekiştiren etkenlerin ortadan kaldırılması konusunda farkındalık ve bilinç yaratmak amacı ile hareket ediyoruz. 

Kadınların kişisel hak ve özgürlüklerine ulaşımlarını kolaylaştıracak politikaları destekliyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri için eğitim, siyaset, çalışma yaşamı ve sağlık alanı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadın erkek eşitliği ve etkin katılım modeli temelli dönüşüm çağrısında bulunuyoruz. 

Kadının güçlenmesine hizmet eden iş birliklerini destekliyoruz. Küresel çapta ekonomik, toplumsal ve çevresel sorunlara yönelik çözümlere işaret eden Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekliyor, kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması amacıyla geliştirilen 5. Hedef – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni sağlamada kamu-özel ortaklığı modelini benimsiyoruz.